Spreekwoorden in unit 5/6

Spreekwoorden in unit 5/6

Dinsdag 6 februari 2018

Aan de ouders van de leerlingen van unit 5/6

Vanaf deze week gaan wij de leerlingen van unit 5/6 iedere week vijf spreekwoorden en gezegden aanleren. In de Nederlandse taal wordt heel veel gebruik gemaakt van spreekwoorden en gezegden. Een goede kennis van spreekwoorden en gezegden zorgt voor een beter taalbegrip en helpt bij het vergroten van de woordenschat.

Wij zullen iedere week aan het begin van de week de spreekwoorden en gezegden aanbieden. De hele week kunnen de kinderen hiermee oefenen en op vrijdag krijgt een aantal leerlingen de kans om aan de anderen te laten zien wat zij hebben begrepen en onthouden, bijvoorbeeld door een verhaaltje te vertellen of een toneelstukje te doen waarin zij een spreekwoord of gezegde op de juiste manier kunnen toepassen.

De spreekwoorden en gezegden van deze week zijn:

  1. De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet (als je iemand ergens van beschuldigt dat je zelf fout doet)
  2. Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel (als je je niet meer aan regels of afspraken houdt, zodra er geen leiding meer aanwezig is)
  3. Een wit voetje halen (als je goed gedrag laat zien, om op die manier te proberen iets voor elkaar te krijgen)
  4. Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in (als je probeert een ander nadeel te bezorgen, kan het gebeuren dat dit je zelf ook overkomt)
  5. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken (als je iets van iemand krijgt dan is het niet netjes om daar commentaar op te hebben)

Wij willen u vragen of u hier thuis ook aandacht aan wilt geven. Laat uw kind bijvoorbeeld uitleggen wat een spreekwoord of gezegde betekent. Of laat het een situatie bedenken waarin een van de spreekwoorden of gezegden gebruikt kunnen worden.

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl