vragenlijst voor ouders

vragenlijst voor ouders

Vrijdag 20 april 2018

Beste ouder,

De Huizingaschool wilt de ouderbetrokkenheid met school verbeteren. Hiervoor zal een onderzoek gaan lopen. Een onderdeel van het onderzoek is de vragenlijst voor ouders. We willen je vragen om de vragenlijst in te vullen. Je komt bij de vragenlijst door onderstaande linkt te openen. https://www.survio.com/survey/d/N2E2I1Q4Y7X9Y2I3R

Er liggen ook vragenlijsten op de school. Dank voor u medewerking.

Vriendelijke groet,

Susan Herrings

Terug

Jacob Geelstraat 42

1065 VT Amsterdam

020 615 25 23

info@nullhuizingaschool.nl